Duyurular

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2641 Sayılı Kararı


Hizmet Sektörlerinde faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve mevcut ihraç pazarlarımızın korunabilmesine istinaden, bu dönemdeki ve salgın sonrası “Yeni Normal” olarak tanımlanacak dönemdeki ticari faaliyetlerde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanılması ve dijital pazarlama yöntemlerinin en etkin şekilde kullanılması gerekmektedir.

İlgili hususlar kapsamında hazırlanan 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar 9.6.2020 tarihli, 31150 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.  Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ise 2.7.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü - 2641 Sayılı Karar

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.