Duyurular

İtalya Hakkında Görüş


İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 14.06.2022 tarihli ve E-76552293-724.01.01-00075569867 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCOETOK) 3. Dönem Toplantısının Ekim ayında ülkemizde düzenlenmesinin planlandığı bildirilerek, toplantıda gündeme getirilmesi gereken hususlara ilişkin Odalarımızın görüşü sorulmuştur.

Konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, İtalya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.