Duyurular

Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Hk.


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.02.2022 tarihli ve 71997426 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri'ne yönelik, gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve akışlarının, gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkan
sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş/öneri talep edilmektedir.
Bu itibarla,
1.Hâlihazırda bahse konu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,
2.Hizmetlerin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat
değişikliklerinin yapılması gerektiğinin açıklanması,
3. Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunların belirtilmesi hususlarını da içerecek şekilde yazıda konu edilen hizmetlerin geliştirilmesine dair görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 4 Mart 2022 tarihine kadar Odamıza ([email protected]) word dosyası olarak iletilmesini önemle rica ederiz.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.