Duyurular

Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.02.2022 tarihli ve 71543235 sayılı yazı.
Aşağıda bir örneği sunulan ilgi yazıda, toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip
ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen yapılan ve 01.02.2022 tarihinde hayata geçirilen düzenlemeye ilişkin bilgi verilmektedir.

 

 

Sayı : E-80571967-157.01-00071543235
Konu : Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce
Sorgulanabilmesi
DAĞITIM YERLERİNE
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapılmış ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alınmıştır.
Söz konusu düzenleme ile, Bakanlığımız web sayfasındaki “e-İşlemler” bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının “Detaylı Beyan” modülü altındaki “Toplu Teminat Sorgulama” menüsü üzerinden,
1) “Doğrudan Temsil Yetkisi”ne sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mekruplarının,
2) “Dolaylı Temsil Yetkisi”ne sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının, tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.
Bilgi edinilmesi ve GET-APP uygulaması üzerindeki “Toplu Teminat Sorgulama Modülü”nün kullanımına yönelik üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.