Duyurular

ABD'de Türk Kurum/Şirketleri İlgilendirebilecek İflas Davası


lgi : Ticaret Bakanlığı'nın 02.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.04-00071519761 sayılı yazısı.
Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan  10.12.2021 tarihli ve 33608807 sayılı ve 25.01.2022 tarihli ve 33888408 sayılı yazılarda; "Houston Teksas Bölge İflas Mahkemesi" tarafından Dışişleri Bakanlığı'na "Carlson Travel" isimli şirketin iflas süreciyle ilgili
bir tebligatname ulaştığı, konu hakkında görüşlerine başvurulan Vaşington Büyükelçiliğimiz sözleşmeli hukuk firmasının anılan iflas mahkemesince görülmekte olan davada Carlson Travel grubunun borçlu olduğu 90.000
alacaklı arasında Türk şirketlerinin de olabileceğini belirttiği bildirilmektedir.
Ayrıca, konuya ilişkin iki ilave tebligatname alındığı, sözleşmeli hukuk firmasından bu defa alınan tebligatların anılan şirketin iflasına ilişkin konkordato süreci bağlamında 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen
duruşmayla ilgili olduğu, tebligatlarda ilgililerin 13 Aralık 2021 tarihine kadar mahkemeye bir "opt-out" formu sunabileceği, bu düzenlemenin söz konusu duruşmada tasdik edilen plana itiraz ederek haklarını ayrı bir hukuk süreciyle takip etmek isteyen kuruluş ve kişilere yönelik olduğu ifade edilmektedir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.