Duyurular

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda,

27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin ihracatına ilişkin Tebliğ ile, Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirildiği açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.