Duyurular

ATA KARNESİ BREZİLYA İŞLEMLERİ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, 63 taraf ülkesi bulunan ATA Sözleşmesi ve 73 taraf ülkesi bulunan İstanbul Sözleşmesine göre, taraf ülkeler arasında ATA karnesi kapsamında başka herhangi bir belgeye gerek duyulmadan eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatı sağlanmakta olduğu ve ATA karnesinin vergi, harç ve basım işlemleri için ise taraf ülkelerce ulusal kefil kuruluşların görevlendirildiği iletilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından TOBB'a iletilen bir yazıda; Brezilya'da sözleşmelerin tevdi makamı olarak Brezilya Hükümeti ile ulusal kefil kuruluş arasındaki anlaşmanın sona ermesi ve yeni anlaşmanın gerçekleştirilememesi nedeniyle, Brezilya'daki yeni ATA karnesi sisteminin 1 Ocak 2022'den itibaren kullanılamayacağının Dünya Gümrük Örgütü tarafından bildirildiği ve konunun kefil kuruluşlara duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.