Duyurular

COVID-19 Tedbirleri (Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 20.12.2021 tarih ve 11385 sayılı yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından iletilen aşağıda bir örneği belirtilen yazıda, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında alınacak tedbirlerle ilgili alınan kararların bildirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgi yazıda; 20.10.2021 tarihindeki video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki
süreçte canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında alınacak tedbirlerle ilgili komisyon üyelerinin
değerlendirmeleri doğrultusunda;
1- Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat kapsamında "Yolcu
Beraberi" olarak tanımlanan, sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan, arılar, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evciltavşan ve tüm kuşlar için ülkeye girişte herhangi bir kısıt uygulanmaması ve halihazırda uygulanmakta olan 14 günlük izolasyon şartının kaldırılması,
2- Ticari olarak getirilecek; kafes altındaki büyük kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil
kediler, köpekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, pangolinler, yarasalar, kemirgenler, geyikler, rakun
köpekleri, su samurları, goriller ve sansarlar için pandemi süresince olası gelişmeler ve bilimsel veriler dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapılıncaya kadar ithalat kısıtlaması uygulanması,
3. Belgelendirilmek şartıyla arama ve kurtarma, mayın arama, görme engelliler için eğitilmiş, narkotik
vb. faaliyetler için özel amaçlı eğitimli köpekler ve bu yönde kullanılacak diğer hayvanların herhangi bir kısıt uygulanmadan ülkeye girişine izin verilmesi,
4. Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların ülkeye girişinde herhangi bir kısıt
uygulanmaması,
5. Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Danışma
Kurulu'nun canlı hayvanlar ile hayvansal ürünler için çeşitli tarihlerde almış olduğu tüm kararların yürürlükten kaldırılması,kararlarının alındığı belirtilmiştir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.