Duyurular

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı -Format Değişikliği Hk


Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek
yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında
yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine
kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir. Bu
numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM)
veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescilsıranumarasınıiçermektedir.


Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri
sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı
hasıl olmuştur.
Bu itibarla, 04AralıkCumartesiSaat:12.00-15.00 arasında değişikliğin yapılacağı bildirilmiş olup , bilgilerinize rica ederiz.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.