Duyurular

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması


İlgi'de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir
strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla
görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında
oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları
sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısından ankete katılabilirsiniz. 
http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.