Duyurular

Ülkeye Giriş Tedbirleri Hk.


Koronavirüs (Covid­19) salgının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ilgi (a)
Genelgemiz ile 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda
uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri belirlenmiştir.
Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısında
getirilen teklifler doğrultusunda ilgi (a) Genelgemizle belirlenen ülkeye giriş tedbirleri yürürlükten
kaldırılmış ve uygulanması gereken yeni tedbirler 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli
olacak şekilde aşağıda düzenlenmiştir.
1. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen
kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı
gerekmektedir. Yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan
doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;
1.1­ Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz
(Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler (tam
aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.
1.2­ Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson
& Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise;
­ İkametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak,
­ Karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun
negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak,
­ 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif
çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi
rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir.
1.3­ Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12
yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençler ise 72 saat
öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edileceklerdir. Bu kişiler için ikametlerinde
tekrar PCR testi uygulanacak olup, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf
tutulacaktır.
Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
2. Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin
ülkeye girişlerine ilişkin olarak ilgi (a) Genelge ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam
edilecektir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.