Duyurular

Arjantin’de İthalat Ödemelerinde İlave Döviz Kontrolleri Getirilmesi


Sayın üyemiz,

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Arjantin Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönerge uyarınca, 01.07.2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik yapılacak peşinat/mal bedeli ödemelerinin, 31.10.2021 tarihine kadar yazıda yer alan detaylara göre yapılacağı belirtilmiştir.

-Firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limitinin 1.000.000 ABD doları tutarından 250.000 ABD doları tutarına düşürüldüğü ve firma başına yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşüleceği,
-Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankasından izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesinin kararlaştırıldığı,
-Bu sebeple, Arjantin’de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri ve ödeme yöntemlerinin pek çok firma
için 31 Ekim tarihine kadar devredışı kaldığının görüldüğü,
-Arjantin’e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile durumu netleştirmelerinin önem arz ettiği, ifade edilmektedir

Bilginize sunarız.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.