Duyurular

Uzak Pazarlara Yönelik İhracatımızın Artırılması Hk.


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.10.2021 tarihli ve 68425468 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, dış ticaret açığımızın fazla olduğu ve geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak
ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik, Ticaret
Bakanlığınca çalışmaların başlatıldığı belirtilmiştir.
Yazıda, mezkur çalışmalar sonucunda belirlenen 17 uzak ülkeye yönelik potansiyel sektörler, eylem planları ve söz konusu ülkelerle ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin, 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde muhtelif sektör toplantılarının gerçekleştirildiği açıklanmıştır.
Yazıda, anılan Bakanlıkça söz konusu strateji belgesine Pakistan'ın da ilave edilmesinin uygun görüldüğü ve Pakistan'a yönelik dörtlü bazda belirlenen potansiyel tarım/sanayi ürünlerinin sektörel
dağılımlarının incelenmesi; Uzak Ülke Eylem Planı tablosunun yeni eylem önerilerine ve açıklamalarına yer verilmek suretiyle Pakistan için doldurulması talep edilmiştir.
Bu itibarla, söz konusu ülkeye ihracat yapan ve bu konuda değerlendirmede bulunabilecek tüm sektör
temsilcilerinizin görüşlerinin, [email protected] adresine 1 Kasım 2021 tarihine kadar gönderilmesini rica ederiz.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.