Duyurular

2021/9 Sayılı Tebliğ


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 08.10.2021 tarihli ve 68033588 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve  31.12.2020 tarihli 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edilmektedir.

Bu itibarla, Tebliğ'de gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususlara yönelik  görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 28 Ekim 2021 tarihine kadar Birliğimize ([email protected]) iletilmesini önemle rica ederiz.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.