Duyurular

YYS Elektronik Başvuru İşlemleri


Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 27.09.2021 tarihli yazıda; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet  Kapısı  aracılığıyla  yapılacak  başvuru  işlemlerini  daha  detaylı  açıklamak  üzere  "YYS  Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ve söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme  formu  ile  kılavuza  https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler "adresi üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.