Duyurular

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Gümrük İdareleri Toplantısı hk


T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan

20/09/2021 tarihli yazıda,   Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilgili gümrük konularını görüşmek ve “Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Kurulmasına Dair Protokol”ü imzalamak üzere Ticaret Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında 8  Ekim 2021 tarihinde İzmir’de bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, söz konusu toplantı kapsamında ihracatçılarımızın  Azerbaycan  ve  Gürcistan  pazarlarında karşılaştığı  sorunlar  ve  anılan  toplantı  esnasında  gündeme  getirilmesinde  fayda  görülen hususlar talep edilmektedir. 

Bu  çerçevede,  verilecek  cevaba  esas  teşkil  etmek  üzere, söz konusu  toplantı esnasında  gündeme  getirilmesinde  fayda  görülen  hususlar ile Azerbaycan  ve  Gürcistan pazarlarında karşılaşılan  sorunların,  bir  nüshası  ilişik  bulunan sorun bildirim formunda belirtilerek en  geç  22  Eylül  2021  Çarşamba  günü  saat  12.00’ye kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.