Duyurular

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına istinaden, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olduğu iletilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanmasına yönelik olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde "Fit for 55" mevzuat paket teklifi açıklanmıştır. Söz konusu teklif ile Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirilmesini öngören "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" - (SKDM) başta olmak üzere ülkemizi önemli ölçüde etkileyecek pek çok yasal düzenleme önerilmektedir.

“Fit for 55” paketi, mevcut AB Emisyon Ticareti Sisteminin sıkılaştırılarak deniz ve kara ulaştırmasına yansıtılması, sınırda karbon düzenlemesi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, daha fazla enerji verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması, bu kapsamda motorlu araçlarda fosil yakıt kullanıma 2035 itibariyle son verilmesi, vergilendirme politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi ve benzeri birçok önlemi içermektedir.

Taslak düzenlemeye göre Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması özetle;

---İlk etapta demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak,

---2023-2025 yılları geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeli

ithalatçıların herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecektir.

2026 yılında başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikalar satın almaları gerekecektir. Sertifikaların maliyeti, haftalık Emisyon Ticareti Sistemi fiyatlarına dayalı olarak €/ton CO2 için hesaplanacaktır. Sistemin yeni sektörlere genişletilip genişletilmeyeceği konusu da Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Konuya ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olduğu ve 5 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında geri bildirimde bulunmak isteyen sektör temsilcilerinin bağlantı üzerinden görüşlerini doğrudan iletebilecekleri ifade edilmektedir.

Ayrıca, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması taslağına ilişkin Avrupa Komisyonu'na iletilmesinde fayda görülen hususların T.C. Ticaret Bakanlığına bildirilmek üzere en geç 31 Ağustos 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza ([email protected]) iletilmesi de mümkündür.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.