Duyurular

2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 10.08.2021 tarihli ve 66241423 sayılı yazı.


İlgi yazıda, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) her yıl güncellenerek
yayımlandığı ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya
tanımlarının muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği belirtilerek, 2022 yılı TGTC'ye yansıtılması
talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığına gönderilmesi talep
edilmektedir.

Bahse konu TGTC'ye ilişkin görüş ve önerinizi 20.10.2021 tarihine
kadar Odamıza ([email protected]) gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Copyright © 2023 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.