Duyurular

Uzak Pazarlara İhracatımızın Artırılması Stratejisi Anketi


11 Ağustos 2021 tarihinde, hazır giyim, tekstil, saraciye ve ayakkabı sektör temsilcilerinin katılımıyla uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin Bakanlıkça çevrimiçi bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve bahse konu ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin stratejinin oluşturulmasında sektör temsilcilerimizin görüşleri alınmıştır.

 

Bakanlıkça hazırlanmakta olan söz konusu strateji çalışmasının oluşturulması sürecinde katılımcıların görüşlerini detaylandırabilmesi için ekte bir örneği bulunan anket çalışmasının 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 11:00’e kadar doldurularak [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.