Duyurular

BREZİLYA’YA ATA KARNESİ İLE YAPILAN TAŞIMALAR HAKKINDA


Brezilya Kefil Kuruluşunun Brezilya ulusal makamlarınca kendilerine devredilen ATA karnesi düzenleme yetkisi 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sonlanacak ve yenilenmeyecektir.

Brezilya Gümrük Makamlarınca resmi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bu hususta alınması gereken önlemler ve bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. 30 Haziran 2021 tarihine kadar, mevcut Brezilya Kefil Kuruluşunun ATA karnesi düzenleme yetkisi ilgili otoritelerince yenilenmediği ya da yeni bir kefil kuruluş belirlenmediği müddetçe, 1 Temmuz 2021 itibariyle Brezilya'ya yapılan taşımalar için ATA karnesi düzenlenmesi mümkün olmayacak; Brezilya ATA karnesi zincirinden çıkacaktır.

 2. Buna ilişkin olarak, ATAK programında Brezilya, eşyanın taşınacağı ülke listesinden çıkarılacaktır.

3. Halihazırda 30 Haziran 2021 tarihinden önce Brezilya'da bulunan eşyaların yurt dışı edilmesi hususunda bir problem yaşanmayacak, doğabilecek gümrük vergi ve resimler hususunda Kefil Kuruluşlar arası garanti zinciri devam edecektir.

4. 30 Haziran 2021 tarihinden önce Brezilya'ya geçici ithal edilen eşya için, ek karne ile süre uzatımı alınması mümkün olmayacak; eşya geçerlilik tarihleri itibariyle yurt dışı edilecektir.

 

Bilgilerinize.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.